De diensten van Eidhof Advies

Schakel Eidhof Advies in voor de volgende diensten:

Projectleiding en omgevingsmanagement

Voor de optimale realisatie van uw project, laat u Eidhof Advies voor u de projectleiding, het projectmanagement of het omgevingsmanagement verzorgen: een resultaatgerichte aanpak, met oog voor de belangen van alle betrokkenen. 

Bodemonderzoek

Als u de verplichting heeft om de actuele bodemkwaliteit te laten vaststellen, voor bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van een bedrijventerrein, is Eidhof Advies voor u van toegevoegde waarde. Wilt u weten waarom? Klik dan hier.

Asbest

Asbest is uitermate schadelijk voor de gezondheid en mag niet meer gebruikt worden geproduceerd, toegepast of worden hergebruikt;, maar wat als het in uw object of grond blijkt te zitten? Laat u goed adviseren voor een correcte en veilige manier van omgaan met en het verwijderen van asbest door Eidhof Advies.

Bestrijding Japanse Duizendknoop en overige Exoten

De Japanse Duizendknoop is een plant die zich sinds enkele jaren met grote snelheid verspreid in de openbare ruimte. De plant verdringt de bestaande begroeiing en brengt grote schade toe aan infrastructuur zoals riolering, wegen, funderingen en kabels en leidingen. Zowel voor overheden, bedrijven als particulieren is het zaak om deze exoten te bestrijden, te verwijderen en te voorkomen dat deze plant zich handhaaft. Eidhof advies stelt met u een beheers en bestrijdingsplan op.