Over Eidhof Advies

Achter Eidhof Advies staat Tonny Eidhof, een specialist met meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van projectleiding, projectmanagement, bodemonderzoek en bodemsanering, waterbodemonderzoek, asbest en afvalstoffen. Voor mij is het het resultaat dat telt en óók de manier waarop dit bereikt wordt. De meerwaarde van Eidhof advies is dat er draagvlak wordt gecreëerd voor het project en dat rekening wordt gehouden met de diverse belangen. Tonny Eidhof Advies betekent een nuchtere doelgerichte aanpak

Opleiding

Ik ben opgeleid als analist (HBO) en volgde vervolgens de HTS Chemische technologie differentiatie milieutechnologie/bedrijfshygiëne. Bij het SWOT (Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Twente) heb ik Bedrijfskunde gevolgd. 

Werkervaring

Geruime tijd was ik werkzaam voor DHV Raadgevend ingenieursbureau. Mijn werkzaamheden hadden betrekking op afvalstoffen, vergunningverlening voor provincies en gemeenten, bodemonderzoek en saneringen, het opstellen van asbestbeleid, onderzoek naar-  en sanering van asbest.
Voor Rijkswaterstaat ben ik projectleider voor het project Ruimte voor de Rivier; dit project  t bestaat uit 39 maatregelen in het rivierengebied. Als specialist voor de Waterwet ben ik betrokken bij vergunningverlening en projectplannen.
Voor Rijkswaterstaat was ik betrokken bij projectplannen. Ontgrondingen, ecologie en ruimtelijke ordening. Daarnaast was ik betrokken bij de verruiming van het Twentekanaal.
Voor de provincie Gelderland ben ik sinds 2016 werkzaam voor de afdeling vergunningverlening op het gebied van bodem, asbest in bodem en ontgrondingen.
Sinds de invasieve plant “de Japanse Duizendknoop” in snel tempo de infrastructuur en openbare ruimte verovert beschadigd ben ik betrokken bij de aanpak van beheersing en bestrijding van deze exoot.

Bestuurlijke ervaring

Naast de reguliere werkzaamheden ben ik geruime tijd gemeenteraadslid en commissielid geweest. Ik was bestuurslid voor het CDA Tubbergen en bestuurslid van de parochie Albergen geweest. Dit heeft mij veel bestuurlijke ervaring opgeleverd, alsmede een groot netwerk op bestuurlijk niveau. Nog steeds ben ik gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Tubbergen.

Klik hier voor mijn referenties.

Download hier mijn volledige CV.  

Werkwijze
Referenties
CV