Bestrijding Japanse Duizendknoop en overige exoten

Op steeds meer plekken krijgt men te maken met de Japanse Duizendknoop. Deze plant is een invasieve exoot, d.w.z. een plant die niet thuishoort in Nederland. Hij verdringt andere planten en veroorzaakt kostbare en risicovolle schades aan woningen, wegen, riolering, funderingen, schakelkasten, grondlichamen en andere constructies. Belangrijk is dat de betrokken partijen samen werken in de aanpak van de Japanse Duizendknoop zodat verdere verspreiding wordt voorkomen. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn
1. Informeren over de uiterlijke kenmerken van de plant;
2. Waarom verspreiding moet worden voorkomen;
3. Hoe en wanneer de JDK te verwijderen;
4. Hoe te handelen in besmet gebied.

Japanse Duizendknoop in berm en middenberm van een snelweg