Werkwijze

Het werk van Eidhof Advies kenmerkt zich door het bereiken van het gewenste resultaat, waarbij hij rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen.

Vertrouwen, visie, resultaatgerichtheid en consensus zijn mijn uitgangspunten. Tonny Eidhof hecht tevens een groot belang aan de inzet, betrokkenheid, deskundigheid en het vertrouwen van de medewerkers binnen de organisatie waarvoor hij werkt. Bij projecten, processen of organisaties gaat het altijd om mensen en het doel wat bereikt moet worden. Tonny Eidhof brengt de mensen van diverse disciplines binnen een project bij elkaar en treedt daarbij op als de bewaker van het doel.

Bruggenbouwer

Het verbinden gebeurt door de betrokkenen verantwoordelijk te maken voor de organisatie, het project of het proces. De brug in het bedrijfslogo van Eidhof Advies is de metafoor voor de verbindingen die hij weet te realiseren. Door tijdens zijn opdrachten bij de opdrachtgever ‘in huis’ te werken, verbindt hij zich met het project en de opdrachtgever. De inzet is flexibel en wordt in onderling overleg afgesproken.